yapı denetim

Yapı Denetim Nedir?

Yapı sahibi tarafından plan ve projelerin hazırlatıldıktan sonra kanun gereği bir müteahhitle anlaşmak zorundadır. Veya yapının müteahhitliğini Yapı Sahibi Müteahhitlik vasıflarına sahip ise kendiside üstlenebilir. Daha sonra yapı sahibi Yapı Denetim şirketi ile anlaşır. Yapı Denetim Şirketi Yapı Sahibi adına Müteahhidi denetler.

Yapı Denetim Kanunu Çıktıktan Sonra Neler Değişti?

1999 Marmara Depreminden sonra çalışmaları başlayan Yapı Denetim Sistemi 2001 yılında hayata geçmiştir.

Bu kanun çıktıktan sonra yapılan tüm imalatların projeye uygunluğu ve malzeme kalitesi kontrol altına alınmıştır. Yapı Denetim Sistemi bu sayede; ülkemizde daha güvenli yapılar ve daha yaşanılabilir kentler oluşmasında öncülük sağlamıştır.