Ruhsat İçin Gerekli Evraklar

 • Konu ile ilgili dilekçe (Geçerlilik süresi 30 gün)
 • Yapı sahibinin T.C kimlik no ve ikametgah adresi
 • Tapu Fotokopisi
 • İmar Durumu (Aslı) (varsa 18. Madde)(İlgili Belediyeden alınacak)
 • Çap ve Aplikasyon Krokisi (Aslı)(Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden)
 • Kotlu Kroki (Aslı) (İlgili Belediyeden alınacak)
 • Çıkmalar için Noter den muvafakat (bitişik nizam)
 • Çed Raporu (Gerekli Durumlarda)
 • Enerji Nakil Hattı varsa UEDAŞ uygunluk raporu
 • Benzin istasyonları ve kara yollarına cepheli parsellerde UKOME’ den geçiş yolu izin belgesi
 • Mimari proje ve cd si
 • Statik (Betonarme) Projesi
 • Statik (Betonarme) Hesapları
 • Zemin Etüt Raporu (Yapı Denetim Ve Belediye Onaylı)
 • Elektrik Projesi
 • P.T.T. Projesi
 • Mekanik Projeler:
  • Sıhhi Tesisat Projesi
  • Isı Yalıtım Projesi
  • Asansör Projesi ( Giriş Katından itibaren 4 Katı Geçen ve 800 m2 ile 1 Kattan Fazla Umumi Binalarda)
  • Varsa Kalorifer Projesi
  • Doğalgaz Projesi (BURSAGAZ onaylı)
  • Yangın algılama ve Yangın ön olur, Yangın Tesisat Projesi ( Tatbikat ve Ayd. Projeleride dahil)
 • Harita Uygulama Sorumluluğu Projesi

Ruhsat Aşaması

 • Proje Müelliflerinin Sicil Durum Belgeleri (ilgili meslek odalarından)
 • (Mimar, İnşaat Müh., Makine Müh. Elektrik Müh. Harita Müh. Jeoloji Müh.)
 • Proje Müelliflerinin Büyükşehir Kayıt Belgeleri (Mimar, İnşaat Müh., Makine Müh. Elektrik Müh. Harita Müh. Jeoloji Müh.)
 • Proje Müelliflerinin Taahhütnameleri. ( Mimar, İnşaat Müh., Makine Müh. Elektrik Müh. Harita Müh. Jeoloji Müh. )
 • Kaldırım Payı (23. Madde)/ AYKOME
 • BUSKİ Yazısı (Kanal)
 • Tapu Yazısı (Son Malikler) (son 1 ay içinde Tapu Kadastro Müdürlüğünden )
 • Emlak borcu olmadığına dair yazı (İlgili Belediyeden)

Müteahhidin:

 • Yapı Sahibi ile Yapı Müteaahidi arasında yapılan Yapım Sözleşmesi
 • Ticaret ve sanayi odasından alınan Müteahhitlik Faaliyet Belgesi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • İmza Sirküleri Fotokopisi
 • İnşaat Yapacağına Dair Müteahhit Taahhütnamesi

Şantiye Şefi:

 • Şantiye Şefliği Hizmet sözleşmesi
 • Şantiye Şefliği Taahhütnamesi
 • Şantiye Şefliği Sicil Durum Belgesi (İlgili Meslek Odalarından)