Yapı Denetim Nedir?

Yapı sahibi tarafından plan ve projelerin hazırlatıldıktan sonra kanun gereği bir müteahhitle anlaşmak zorundadır. Veya yapının müteahhitliğini Yapı Sahibi Müteahhitlik vasıflarına sahip ise kendiside üstlenebilir. Daha sonra yapı sahibi Yapı Denetim şirketi ile anlaşır. Yapı Denetim Şirketi Yapı Sahibi adına Müteahhidi denetler.

Yapı Denetim Neden Gereklidir?

İnsanlar, yaşamını sürdürdüğü yeri kendilerine uyarlamak ve daha yaşanabilir bir ortama dönüştürebilmek için her türlü yaşam tesisini kurma çabasındadır

Konutlar, yollar, tüneller, barajlar, elektrik santralleri, su kanalları v.b. her türlü tesisi, mühendislik ve mimarlık bilimi planlamaktadır. Mühendislik bilimi; tasarım, uygulama ve malzeme üçgenini sentezleyerek, istenen tesisleri doğaya uyarlamaktadır. Bu uygulama süreci, DENETİM mekanizmasını da ihtiyaç olarak beraberinde getirmektedir.

Gelişmiş teknoloji çağında, her türlü üretimin, bir başka göz tarafından gözlenmesi; GÜVENİLİRLİK ve KALİTE esasının korunması açısından önemlidir. Doğa ile uyumlu, insanlar ve yaşayan diğer varlıklar için daha güzel bir kentleşme ve gelecek nesillere bırakılacak “can güvenlikli yapılar” için YAPI DENETİM GEREKLİDİR.

Yapı Denetim Nedir

YAPI DENETİMİN GÖREVLERİ

Yapı sahibi tarafından ilgili proje denetçilerine hazırlatılan projeler Yapı Denetim Kuruluşuna teslim edilir. Yapı Denetim şirketimize teslim edilen projeler ilgili Denetçi Mimar ve Mühendisler tarafından yürürlükteki yönetmelik ve şartnamelere göre kontrol edilir. Projede bir aksaklık, hata veya yapıya uymayan bir durum varsa ilgili proje müellifine bildirilerek hatalar düzelttirilir. Kontrolü tamamlanan proje Denetçi Mimar veya Mühendis tarafından onaylanır.

Şirketimiz tarafından onaylanan projelere ek olarak ilgili idarenin istemiş olduğu evraklar yapı sahibi ve müteahhitten toparlanarak bir ruhsat dosyası oluşturulur. Bu ruhsat dosyasıyla birlikte şirket elemanlarımız ilgili idareye ruhsat müracaatını yapar. Gerekli işlemleri takip ederek ruhsat işlemini tamamlarlar.

İnşaat ruhsatının alınmasından sonra inşaat alanına yapıda kullanılacak olan inşaat demirleri müteahhit tarafından getirtilir. İnşaat alanına gelen demirlerden şirketimiz elemanları tarafından numuneler alınarak laboratuarda deneylerini yaptırır.

Deney sonuçları olumlu olan demirler yapıda kullanılır. Sonuçları olumsuz çıkan demirler değiştirilerek yenileri getirtilir. Deney sonuçları olumsuz olan demirler yapıda kullandırılmaz.

Yapılacak yapının temel safhasında binanın yerleşimine önemle dikkat edilir. Bu aşamada yapının yönü, ölçüleri detaylı olarak kontrol edilir. Yapılan işlemin doğruluğu tarafımızdan tespit edildikten sonra ilgili idareden görevli getirilerek resmi Aplikasyon işlemi yapılır. Resmi onay alındıktan sonra beton döküm izni verilir.

Yapıda hazırlanan kalıp ve demirler şirketimizde görevli inşaat mühendisleri tarafından kontrol edilir. Bu kontrolde hazırlanan kalıbın projesine uygun olup olmadığı tüm ölçüleriyle kontrol edilir. Projesine uygun olmayan kısımlar düzelttirilir. Kalıpta kullanılan malzemeler kontrol edilir. Çürük veya bozuk kısımlar değiştirilir. Kalıbın sağlamlığı kontrol edilir.

Kalıbı tamamlanan yapının demir döşeme işlemine başlanır. Döşenen demirler inşaat mühendislerimiz tarafından projesine ve uygulama kurallarına göre yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.

Kalıp ve demir kontrolünden sonra beton dökümü esnasında tarafımızdan görevli bir kişi inşaatta hazır durumda bulunur. Beton döküm esnasında betonun kıvamının, vibratör ile işlenmesinin kontrolünü sağlar.

Laboratuar ile irtibat kurulur. Laboratuar elemanları beton döküm esnasında mikserlerden her 100 m2lik inşaat için 6 adet beton numuneleri alır.Ayrıca dökülen betonlara slamp deneyi yapılarak betonun kıvamı ölçülür. Alınan numuneler bir gün inşaat alanında bekledikten sonra laboratuarda kür havuzuna konulur.

Kür havuzunda bekleyen numunelerden 3 tanesi 7.günde, 3 tanesi de  28. günde beton basınç deneyi uygulanarak kırılır ve bu sayede betonun basınç dayanımları ölçülür. Şayet değerler olması gerekenden düşük çıkar ise dökülmüş olan beton kırılarak yeniden dökülür.

Duvarların örülmesi aşamasında ve örüldükten sonra mevcut uygulama ile projelerde görülenin birbirleri ile uyumlu olmasına, yönetmelik ve standartlara uygunluğu kontrol edilir. Kullanılan malzemelerin boyutları, yerine yerleştirme şekli ve yönüne dikkat edilir.

Elektrik ve sıhhi tesisatlarda kullanılan malzemelerin, kullanım şeklinin yönetmelik ve standartlara uygunluğu, projesi ile uyumu kontrol edilir. Tesisatların döşenmesi esnasında yapının kiriş, döşeme ve bu taşıyıcı yapı elemanlarında bulunan demirlerin zarar görmemesine dikkat edilir.